PRAWO SPORTOWE

Jako sportowiec doskonale rozumiem ile pracy i wysiłku kosztuje sukces sportowy, dlatego wspieram innych sportowców oraz kluby.

Pomoc świadczę w sprawach o:
  • przewinienia dyscyplinarne;
  • naruszenie przepisów antydopingowych;
  • egzekwowanie roszczeń odszkodowawczych dla sportowców oraz dla klubów sportowych.
Sporządzam i opiniuję umowy sportowe.

Prowadzę także obsługę prawną klubów sportowych i piłkarskich. 

Reprezentuję zawodników i kluby przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej oraz organami związków i organizacji sportowych.