Adwokat Jakub Rososiński

Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Płocku, wpisanym na listę jej adwokatów pod numerem PLO/Adw/395. Jestem również adwokatem kościelnym przy Sądzie Biskupim w Płocku.

Z wyróżnieniem ukończyłem studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów byłem członkiem Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego, Koła Naukowego Prawa Prywatnego oraz Uniwersyteckiej Studenckiej Poradnii Prawnej, gdzie nabyłem umiejętność nawiązywania kontaktu z klientami. W trakcie studiów poszerzyłem swoją wiedzę poprzez liczne praktyki w kancelariach adwokackich w Warszawie i Płocku oraz w Wydziale Pracy Sądu Okręgowego w Warszawie. Pracę magisterską napisałem w Katedrze postępowania cywilnego pod kierunkiem prof. dr hab. Grzegorza Jędrejka na temat "Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych". 

Po zdanym egzaminie wstępnym rozpocząłem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku, pod patronatem adw. Wojciecha Skorupskiego. W trakcie aplikacji odkryłem zamiłowanie do prawa karnego, które zdecydowanie jest najbliższe memu sercu. 

Ukończyłem także studia podyplomowe na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jestem członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.