PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Świadczę pomoc w sprawach o:
  • rozwód;
  • separację;
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej;
  • alimenty;
  • opiekę nad dziećmi (kontakty);
  • ustanowienie władzy rodzicielskiej;
  • uznanie ojcostwa;
  • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.