PRAWO KARNE

W zakresie prawa karnego oferuję pomoc prawną polegającą na:
  • kompleksowej obronie na każdym etapie postępowania - w postępowaniu przygotowawczym (przed Prokuraturą i Policją), jurysdykcyjnym (sądowym), wykonawczym;
  • reprezentowaniu osób pokrzywdzonych w każdym stadium postępowania;
  • reprezentowaniu podejrzanych na posiedzeniach w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
  • reprezentowaniu skazanych w postępowaniach wykonawczych (np.: odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego);
  • przygotowywaniu i wnoszeniu środków zaskarżenia oraz popieraniu ich przed sądem;
Przygotowuje także pisma procesowe w sprawach karnych - zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wnioski o ściganie, prywatne akty oskarżenia, apelacje oraz zażalenia.