PRAWO KANONICZNE

Pomoc prawną świadczę przed Sądem Biskupim w Płocku oraz w razie potrzeby przed innymi sądami biskupimi w Polsce - jako adwokat ad causam, po wyrażaniu uprzedniej zgody przez Wikariusza Sądowego. 

Pomoc adwokata kościelnego w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa polega na:
  • reprezentowaniu strony przed Sądem Biskupim po podpisaniu stosownego pełnomocnictwa;
  • sporządzaniu pism procesowych (skargi powodowej, głosu obrończego i innych pism koniecznych w toku procesu);
  • merytorycznej pomocy w trakcie procesu;
  • sporządzeniu apelacji od wyroku sądu I instancji oraz jej uzasadnienia, a następnie skierowanie go do odpowiedniego sądu.
Pomagam także w sporządzeniu prośby o dyspensę super rato oraz pomagam stronom w kontaktach z organami administracji kościelnej.