PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego świadczę pomoc w sprawach o:
 • zapłatę;
 • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień oraz rent, w tym roszczeń za wypadki komunikacyjne;
 • zniesienie współwłasności;
 • podział majątku;
 • dział spadku;
 • zachowek;
 • stwierdzenie nabycia spadku;
 • zasiedzenie;
 • odwołanie darowizny;
 • ubezwłasnowolnienie;
 • windykacja należności.
Sporządzam również umowy cywilnoprawne według potrzeb klientów.